UŁ uhonorowany tytułem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

logo26 czerwca 2012 r. odbyła się w Poznaniu Gala Finałowa, na której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, zorganizowana przez Akademickie Centrum Informacyjne.

W tym roku w konkursie brało udział prawie 40 uczelni. Były one oceniane w oparciu o cztery kryteria: uczelnia widoczna w internecie (15% punktów) nowoczesne technologie wykorzystywane w dydaktyce (25% punktów) technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy (20% punktów). Ważnym elementem oceny było także tworzenie perspektyw zawodowych dla absolwentów oraz posiadane przez uczelnie certyfikaty i laboratoria akredytowane. Uniwersytet Łódzki otrzymał też certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”.