Ruszyła kolejna edycja „Startu w Karierę”

Projekt Uniwersytetu Łódzkiego „Start w Karierę” jest trzecią edycją przedsięwzięcia organizowanego przez Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami. Pierwsza organizowana była w formie otwartych spotkań z menadżerami firm (m.in. BRE Bank, Ericpol, Infosys oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna).

start w karierę

Druga edycja projektu, przeprowadzona została w formule warsztatowej, wpisując się w strategię miasta „Łódź – Miasto Przemysłów Kreatywnych”.
Tegoroczna, trzecia już edycja projektu ma na celu zwrócenie uwagi uczniów szkół średnich na postawy prorozwojowe, promocję samodzielnej edukacji oraz dopasowanie kierunków kształcenia młodych ludzi do wymagań przyszłych pracodawców. Program projektu „Start w Karierę” zakłada skupienie się na kilku wartościach:
– twórczej pracy w grupach;
– znajomości przynajmniej dwóch języków obcych;
– kreatywności i innowacyjności.

Tegorocznym sponsorem jest firma Ericpol Sp. z o.o.

Zapraszamy na stronę fb:
http://www.facebook.com/startwkariere