Z myślą o wciąż zmieniających się potrzebach środowiska gospodarczego, trwają prace nad uruchomieniem nowych kierunków studiów. W celu wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni stworzono projekt InfoGeoLog. Nowa inicjatywa uzyskała Więcej