Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ogłosiła wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zgłaszanych przez polskie uczelnie wyższe. Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, we Więcej