facebook_ul_wydarzenie_soundedit_v2

Uniwersytet Łódzki oraz Festiwal Producentów Muzycznych wspólnie organizują unikatową serię spotkań. Wybitni przedstawiciele nauki, sztuki i biznesu będą opowiadać i dyskutować o tym jak różne znaczenie może mieć słowo sukces. IBM Polska, Infosys Poland, Philips oraz Echo Investment S.A. to firmy, które wspierają projekt.

Spotkania zorganizowane wspólnie przez Festiwal Soundedit oraz Uniwersytet Łódzki odbędą się w dniu 26 października (czwartek) w nowym budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przy ul. Lindleya 3/5. Początek o godz. 16.00, kolejne spotkania odpowiednio o 17.00 oraz 18.00.

Pragniemy, by „innowacja” nie była tylko pustym słowem, marketingowym hasłem. Uniwersytet oraz Festiwal proponują cykl spotkań, jakich jeszcze nie było. Przedstawiciele biznesu, sztuki i nauki spróbują odpowiedzieć na wiele pytań związanych z „sukcesem”. Czym jest? Jakie ma znaczenie dla naszej kultury? Jak wpływa na nasze życiowe wybory i priorytety? Takie podejście do tematu oraz absolutnie unikatowy skład rozmówców sprawiają, że nasza propozycja jest w stu procentach innowacyjna. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu – mówi Rafał Majda, Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Liczba osób mogących uczestniczyć w każdym z paneli jest ograniczona (maks.  20 os.). Chęć uczestnictwa należy zgłaszać mailowo na adres e-mail: pracodawcy@uni.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zainteresowany może wziąć udział maksymalnie w dwóch z trzech proponowanych spotkań. W mailu ze zgłoszeniem należy wskazać: imię i nazwisko, preferowane panele (nr 1, nr 2, nr 3) oraz telefon kontaktowy. Termin rejestracji upływa w dniu 22 października br. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji.

 

PANEL 1: Doświadczanie sukcesu: sztuka – biznes – nauka

Rozmówcy:
Prof.
dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki
Tomasz Książek, Wiceprezes Zarządu Philips Lighting Poland
Brian Griffin, Fotograf, Projektant okładek

Czym jest sukces: konsekwencją podejmowanych decyzji, wynikiem realizacji planu, następstwem ciężkiej pracy, a może istotne są również: przypadek, szczęśliwy zbieg okoliczności? Jakie znaczenie mieli ludzie, którzy wpływali na zawodowe decyzje tych, którzy w swoich dziedzinach znaleźli się na szczycie? Wreszcie czym dla takich osób jest sukces i jakie elementy składają się na subiektywne jego odczuwanie?

Czynników, które można wymieniać zapewne jest wiele. W świecie nauki, sztuki i biznesu „sukces” oznacza coś innego, choć pewne jego składowe mogą być wspólne. Podczas pierwszego spotkania będziemy chcieli przyjrzeć się biograficznym ścieżkom, jakie przebyli ludzie, którzy obiektywnie odnieśli sukces w swoich dziedzinach. Podejmiemy próbę zrozumienia procesów, które wpłynęły na życie zawodowe panelistów, ale zapytamy także o cenę sukcesu. O to jak jego rozumienie zmienia się w czasie i co należy rozbić, aby sukces nie stał się jednorazowym epizodem.

Inaczej mówiąc, interesować nas będzie biograficzny wymiar sukcesu, wraz z jego blaskami i cieniami.

Termin: godz. 16:00, 26 października br. (czwartek)
Miejsce: nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego przy ul. Lindleya 3/5, II piętro (wejście od auli im. W. Szuberta)
Moderator:
Waldemar Olbryk (Echo Investment S.A.)

Uwaga: panel w języku angielskim

PANEL 2: Nowe technologie w kreowaniu sukcesu

Rozmówcy:
Prof. dr hab. Violetta Krawczyk Wasilewska, Uniwersytet Łódzki
Grzegorz Dobranowski, Dyrektor Transformacji Biznesowej, IBM Polska
Marek Biliński, muzyk, kompozytor, producent

W panelu drugim nacisk położony będzie na znaczeniu wykorzystania nowych technologii w osiągnięciu sukcesu artystycznego, gospodarczego i naukowego.

Niezależnie od reprezentowanej przez dyskutantów dziedziny kreatywności okazuje się, że kluczami do ich sukcesu było, pionierskie na naszym gruncie, komponowanie muzyki elektronicznej, rozwijanie gospodarki cyfrowej („ IT”, „smart factory”, „industry 4.0”), bądź badanie kultury digitalnej („e-folklor”).

Wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych sytuuje produkty kreacji w przestrzeni globalnej, a to również dzięki informacji i transformacji cyfrowej. Dyskutanci niewątpliwie doświadczyli także kontaktu z innymi kulturami i społeczeństwami, co wpłynęło na ich ponadlokalną wizję Świata.

Termin: godz. 17:00, 26 października br. (czwartek)
Miejsce: nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego przy ul. Lindleya 3/5, II piętro (wejście od auli im. W. Szuberta)
Moderator:
Waldemar Olbryk (Echo Investment S.A.)

 

PANEL 3: Przewiduj, podążaj, wyznaczaj. Sukces i trendy

Rozmówcy:
dr
Aleksandra Krupa Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Jackowska – Durkacz, Dyrektor Zarządzająca Infosys Polska
Piotr Metz, dziennikarz, przyjaciel Festiwalu Soundedit, gospodarz festiwalowej gali

W trakcie panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jaką rolę w drodze do sukcesu, jego osiągnięciu i utrzymaniu odgrywają moda i trendy? Czy „sukces” wiąże się z podążaniem za trendami, czy może jego gwarancją jest trafne rozpoznanie i przewidywanie kierunków rozwoju? Czy wystarczy być pierwszym, wyprzedzić innych, wyznaczać nowe mody, by być liderem w swojej branży?

Wspólnie ze wszystkimi rozmówcami zastanowimy się nad mechanizmem funkcjonowania trendów, postaramy się pokazać, w jaki sposób powstają, z czego wynikają i kto je kreuje. Podpowiedzi szukać będziemy nie tylko w strategiach marketingowych, ale odnosić będziemy się również do kontekstów kulturowych i społecznych.

Uczestnicy panelu podzielą się własnymi doświadczeniami, ale komentować będą także najnowsze trendy oraz mody obecne w świecie biznesu, nauki i sztuki.

Termin: godz. 17:00, 26 października br. (czwartek)
Miejsce: nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego przy ul. Lindleya 3/5, II piętro (wejście od auli im. W. Szuberta)
Moderator:
Waldemar Olbryk (Echo Investment S.A.)

 

– Festiwal Soundedit rozwija się. Poszukuje, inicjuje i wspiera. Kiedy zobaczyłem nowe hasło Uniwersytetu Łódzkiego „Uwolnij umysł” od razu pomyślałem – świetne! O to właśnie chodzi w Soundedit. My definiujemy się jako „I Am the Sound”, ale główna idea jest zbliżona. Zainspirowany przez Waldka Olbryka, w rozmowach o tzw. naszych czasach potwierdziliśmy sobie, że „sukces” został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki. Więc wspólnymi siłami sfer naukowej i biznesowej i mi najbliższej – artystycznej, spróbujemy się zmierzyć z tematem w odmienny sposób – mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit.

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Liczba osób mogących uczestniczyć w każdym z paneli jest ograniczona (maks.  20 os.). Chęć uczestnictwa należy zgłaszać mailowo na adres e-mail: pracodawcy@uni.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zainteresowany może wziąć udział maksymalnie w dwóch z trzech proponowanych spotkań. W mailu ze zgłoszeniem należy wskazać: imię i nazwisko, preferowane panele (nr 1, nr 2, nr 3) oraz telefon kontaktowy. Termin rejestracji upływa w dniu 22 października br. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji.

 

 

Paneliści cyklu spotkań „Wielowymiarowość sukcesu”

 

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Violetta Krawczyk – Wasilewska – z wykształcenia filolog, historyk i etnograf, związana z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kierowała utworzonym przez nią Zakładem Folklorystyki (1990-2012) oraz Katedrą Wychowania Muzycznego (1991-1997).

Gościnny wykładowca uczelni zagranicznych; ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisji Europejskiej; honorowy członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Od początku swej kariery prowadzi badania interdyscyplinarne z naciskiem na globalne aspekty kultury współczesnej. Autorka i współautorka kilkunastu książek. Upowszechniła na skalę międzynarodową termin „e- folklor” i od 2006 r. zajmuje się kulturą digitalną. Miłośniczka nart, sztuki awangardowej i każdej dobrej muzyki. Na koncert, którego chce posłuchać potrafi pojechać do najdalszych zakątków globu.

Prof. dr hab. Piotr Chomczyński – kryminolog, socjolog pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada przedmioty związane z socjologią dewiacji, zachowań przestępczych, metodologią i zasobami ludzkimi.

Prowadził badania etnograficzne nad kartelami narkotykowymi w Meksyku oraz rozwojem zrównoważonym w Limoncocha w Ekwadorze. Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań socjologicznych, medycznych i marketingowych.

Jego ostatnia książka poświęcona jest analizie działań wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce. Interesuje się przestępczością nieletnich oraz rolą emocji w procesie resocjalizacji

Dr Aleksandra Krupa – Ławrynowicz – antropolog kultury, etnograf, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W swej praktyce badawczej zajmuje się kulturą współczesną.

Bliska jest jej perspektywa antropologii zmysłów, w ramach której opisuje preferencje i praktyki jedzeniowe Polaków oraz analizuje kulturowe znaczenie i funkcje dźwięków. W fonicznym doświadczaniu rzeczywistości widzi nie tylko akt kulturowy, ale także strategię badawczą. Terenem jej badań jest przede wszystkim miasto, zaś jednym z tematów miejskie pejzaże dźwiękowe –  soundscapes.

Zwolenniczka działań interdyscyplinarnych i humanistyki stosowanej; prowadzi warsztaty edukacyjne, realizuje projekty animacyjne. Lubi słuchać ludzi, muzyki i wiedzieć, co jest grane.
Biznes

Agnieszka Jackowska – Durkacz – dyrektor zarządzająca Infosys Poland. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania centrami outsourcingowymi i SSC. W 2003 r., po kilku latach pracy w sektorze produkcyjnym i bankowym, dołączyła do zespołu odpowiedzialnego za utworzenie Centrum Usług Wspólnych Philipsa, a w 2007 r. odegrała kluczową rolę w procesie przekształcenia tej jednostki w centrum Infosys BPO.

Od 2010 r. Dyrektor Zarządzająca Infosys Poland, największej poza granicami Indii filii giganta technologicznego oraz outsourcingowego Infosys Limited, a od 2014 r. – Associate Vice President Infosys Ltd.

Na co dzień jest odpowiedzialna za budowanie i realizację strategii biznesowej centrum, wdrażanie strategii LEAN w Infosys Poland, jako pierwszym centrum tej firmy na Świecie oraz operacyjne zarządzanie portfolio jego klientów. Jest ono złożone z dwudziestu pięciu globalnych marek, liderów swoich sektorów reprezentujących, m.in. branżę wydobywczą, FMCG i technologiczną.

Jej pasją jest zarządzanie zasobami ludzkimi oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Chętnie angażuje się w wiele akcji charytatywnych i społecznych: Lodz Business Run, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), bądź realizację projektu pierwszego w Łodzi firmowego przedszkola.

 

Tomasz Książek – wiceprezes zarządu Philips Lighting Poland. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania sprzedażą oraz marketingu na rynku oświetleniowym.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w firmie SAPA Poland należącej do
szwedzkiego koncernu SAPA. Z marką Philips Lighting związany od 1995 r. Aktywnie
uczestniczył w procesie transformacji spółki z producenta produktów oświetleniowych do
konsultanta i dostawcy kompleksowych rozwiązań.

Początkowo zatrudniony jako przedstawiciel handlowy, następnie kierował sprzedażą w kanale partnerskim w kraju. W latach 2008 -2012 jako Dyrektor Marketingu odpowiadał za strategię marketingową dla rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Kierował pracą międzynarodowych zespołów, wdrażając innowacyjne w branży elektrotechnicznej rozwiązania i modele biznesowe.

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Philips Lighting Poland i zarządza kanałem sprzedaży partnerskiej w Polsce oraz krajach bałtyckich. Od 2015 r. Członek Zarządu Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting.

Jest pasjonatem sportów zimowych i podróży motocyklowych. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, nauki oraz edukacji Polaków.

 

Grzegorz Dobranowski – pełni funkcję Dyrektora Transformacji Biznesowej w IBM Polska. W czasie ponad dwudziestu pięciu lat swojej aktywności zawodowej w IBM piastował szereg funkcji zarządczych, zarówno w obszarach biznesowych, operacyjnych jak i technologicznych w kraju i zagranicą.

Wykorzystując doświadczenie w zastosowaniach rozwiązań na styku technologii i biznesu, wielokrotnie uczestniczył w kreowaniu zmian podejścia do działania wielu firm. Szczególnie w tych ich obszarach biznesowych, które postrzegają interakcję międzyludzką za pomocą „maszyn”. Interakcję pojmowaną jako zastosowania konkretnych elementów i rozwiązań technologicznych. Również jako unikalną szansę na wykreowanie nowej jakości działania i synergii między ludźmi. Wszystko dla osiągnięcia celów i personalnych, i biznesowych.

Jego aktualna wiedza stosowana obejmuje transformacje cyfrową z wykorzystaniem elementów analitycznych i predykcyjnych, jak również obszary użycia metod poznawczych (kognitywistyka) w implementacjach owego podejścia do działań – w tym biznesowych – w różnych domenach zastosowawczych.

O swojej pasji do muzyki mówi: „Moja fascynacja eksperymentowaniem w tworzeniu mariaży pozornie przeciwstawnych stylów muzycznych nie mija. Chciałbym wręcz „produkować” nowe odsłony gatunków muzycznych, łączyć symfoniczny rock, funky soul czy acid jazz. Takie podejście, moim zdaniem, kieruje wyobraźnię w stronę znalezienia sensownej odpowiedzi na pytanie: czy i kiedy sam akt twórczy stanie się podobnym efektem mariażu? Ale tym razem „niczym nieograniczonej” wyobraźni Człowieka z „pamięcią absolutną” Maszyny.”

 

Waldek Olbryk – reprezentuje Echo Investment S.A. , w roli dyrektora Działu Mieszkaniowego.

Jest od ponad dwudziestu lat związany z branżą nieruchomości i inwestycji, zarówno po stronie deweloperskiej, jak i utrzymaniowej. Pracował dla dużych graczy w różnych branżach – paliwowej jako Project Manager (British Petroleum) i handlowej również jako Project Manager dla Projektu Manufaktura w Łodzi. Następnie prowadził projekt dewelopersko-inwestycyjny dla Europejskiego Centrum Usług Philips w Łodzi, a także koordynował działania organizacji zakładów utrzymania ruchu w części produkcyjnej Philips Lighting.

Ostatnie lata był związany ze Skanska, w której współtworzył na terenie Polski biurową organizację deweloperską, zarówno na poziomie Dyrektora Regionu, jak i Prezesa Zarządu Skanska Property Poland. Następnie miał okazję prowadzić projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz program przygotowujący konsolidację funkcji wsparcia biznesu.

Specjalizuje się w szeroko pojętym zarządzaniu projektami, zespołami, a także w zakresie budowania relacji biznesowych. Jego zawodową pasją jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie zmian – wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu, uwzględniając najważniejszy aspekt, czyli perspektywę użytkownika i klienta.

Fascynuje go muzyka rockowa. choć posiada pozycje zarówno z kręgu blues’a czy muzyki elektronicznej. Od kilku lat rośnie jego półka z winylami i krok po kroku udaje mu się zwiększać bibliotekę wydawnictw z autografami. Ostatnia zdobycz – dedykacja od perkusisty The Police oraz zespołu Deep Purple.

Waldemar Olbryk jest inicjatorem i moderatorem paneli z cyklu „Wielowymiarowość sukcesu”.

 

Sztuka – Festiwal Soundedit

Marek Biliński – jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów, pionier muzyki elektronicznej w Polsce. Instrumentalista wykorzystujący najnowsze oraz klasyczne elektroniczne instrumenty klawiszowe. Kompozycje artysty wywodzą się z najlepszych standardów muzyki klasycznej i romantycznej. Jego talent, wiedza, wyobraźnia łączą tradycję z wizją współczesnych dźwięków świata.

Marek Biliński urodził się w 1953 r. w Szczecinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Artysta szkołę muzyczną rozpoczął w klasie skrzypiec, później interesował się i grał na fortepianie, klarnecie, kontrabasie, perkusji oraz gitarze basowej. Podczas studiów Biliński zaczął grywać muzykę jazzową oraz rockową. Interesował się wykorzystaniem instrumentów elektronicznych w muzyce, czego wynikiem było powstanie zespołu Heam. Artysta występował z grupą w połowie lat 70. W 1980 r. został członkiem formacji Bank.

Muzyk popularność solową w Polsce zdobył bestsellerowym albumem „Ogród Króla Świtu” oraz wideoklipem „Ucieczka z Tropiku”, który przez telewidzów uznany został najlepszym klipem roku 1984. W tym czasie Marek Biliński miał już na koncie kolejną „złotą płytę” oraz szereg koncertów w kraju i za granicą. Artysta występował m.in. w: Berlinie, Hamburgu, Bremie, Pradze, Moskwie czy Kuwejcie. W plebiscytach na najpopularniejszego instrumentalistę przez pięć kolejnych lat (1981-1985) zajmował pierwsze miejsce.

Lata 1986-1990 Biliński spędził w Kuwejcie, gdzie pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej. Lata 1986 – 1990 Biliński spędził w Kuwejcie, gdzie pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej. Okres ten zaowocował kompozycjami z wpływami muzyki arabskiej. Z powstałych w tych latach utworów artysty, w Polsce najbardziej znana była fantazja symfoniczna „Twarze Pustyni”. Numer ten miał uświetnić obchody 30-lecia niepodległości Kuwejtu, lecz agresja Iraku uniemożliwiła realizację przedsięwzięcia. Po wojnie w Zatoce Perskiej „Twarze Pustyni” wraz z diaporamą fotografika Jacka Woźniaka reprezentowały Kuwejt na Światowej Wystawie EXPO ’92 w Sewilli.

Po powrocie do Polski Marek Biliński nagrał m.in. album „Dziecko Słońca” oraz recital dla TVP2 – „Muzyczne opowiadania”. Artysta jako jeden z pierwszych w kraju i w tej części Europy, idąc śladami Jeana Michela Jarre’a, zagrał wielkie plenerowe koncerty łączące w sobie muzykę i światło (w Szczecinie w 1993 r. i w Krakowie w 1994 r.), które oglądało łącznie blisko 50 000 widzów.

 

Brian Griffin – pasjonat fotografii, sztuki i muzyki. Griffin przez lata fotografował zespoły i muzyków z takich nurtów jak: Post Punk, New Wave czy New Romantic. Jego najnowsza książka „Pop” dokumentuje głównie koniec lat 70. i 80. XX wieku. Materiał został zebrany z ponad 160 sesji zrealizowanych z ponad setką muzyków. Wybitny fotograf ma w swoim portofolio wiele zdjęć nigdy wcześniej nieopublikowanych, w tym takich gwiazd jak: Ian Dury, The Clash, Depeche Mode, Echo And The Bunnymen, Iggy Pop, Kate Bush, The Specials, Elvis Costello i wiele, wiele więcej.

Brian Griffin pracuje z wykorzystaniem niskiego budżetu, bez Photoshopa i fotografii cyfrowej. Często był zmuszony do wynajdywania innowacyjnych metod, by pokonać problemy na planie. To dlatego zdjęcia Brian tak często są prezentowane na okładkach płyt. Każdy, kto zna okładki płyt: Depeche Mode, Ultravox, Joe Jacksona, Iggy Popa, Billy Idola i in. bądź zdjęcia Griffina postaci związanych z popkulturą może potwierdzić te słowa.

Piotr Metz – prawdopodobnie największy fan Beatlesów w Polsce, kolekcjoner płyt, dziennikarz muzyczny, którego pasja i miłość do muzyki sprawiła, że przeprowadza wywiady z największymi muzykami z całego Świata. Jego rozmówcami byli między innymi: Mick Jagger, Paul McCartney, Madonna, Yoko Ono, AC/DC, Prince, Aerosmith, REM czy Lenny Kravitz. Ta lista jest bardzo długa i ciągle się powiększa.

Jego kolekcja płyt, książek, przedmiotów związanych z muzyką i muzykami, to ogromny zbiór pamiątek kultury naszych czasów. Począwszy od przepustki z Ludowego Wojska Polskiego, na której P. Metz jest zwolniony na czas określony ze służby, by oprowadzić Yoko Ono po Warszawie, a skończywszy na wielu unikatowych wydaniach płyt.

Szacuje, że jego kolekcja to ok. 35 tys. albumów. Wśród dziennikarzy branżowych i dziennikarzy w ogóle uchodzi za autorytet.