santander-universidades-300

logo_bzwbk2

Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez Bank Zachodni WBK jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Założenia te realizowane są poprzez zainaugurowany w grudniu 2011 roku program Santander Universidades. Obecnie należą do niego 43 uczelnie wyższe z największych ośrodków akademickich, wśród znajduje się Uniwersytet Łódzki.

Przynależność do programu jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Polskie uczelnie aktywnie korzystają z możliwości jakie daje Santander Univeridades. Biorą udział w programach globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie takie jak Harvard Law School, Uniwersytet Browna, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze czy Uniwersytet w Kolonii, realizują programy stypendialne, a także indywidualne programy badawcze z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie w zakresie nowych technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

W roku akademickim 2014/2015, BZ WBK dofinansował w ramach programu Santander Universidades, następujące projekty:

1. Przyszłość dla humanistów (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

2. Czuję chemię (Wydział Chemii)

3. Komunikacja>Relacja>Twój sukces>Sukces Uczelni (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

4. Konkurs na najlepsze filmy instruktażowe i edukacyjne Uniwersytetu w ramach projektu strategicznego („Uniwersytet Otwarty” UŁ)

5. Step by Step (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

6. Własna firma krok po kroku (Wydział Zarządzania)

7. Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a (Wydział Prawa i Administracji)

Wejdź na stronę http://www.santanderuniversidades.pl i dowiedz się więcej o programie Santander Universidades

Wejdź na stronę http://www.bzwbk.pl/ i zapoznaj się z ofertą banku BZ WBK.