Uniwersytet Łódzki ukończyło w ciągu blisko 70 lat istnienia ponad 100 tys. absolwentów, a spośród nich wielu odniosło ponadprzeciętny sukces w życiu osobistym i zawodowym. W gronie wybitnych absolwentów Uniwersytetu znajdują się urzędnicy jednostek administracji publicznej, parlamentarzyści, menedżerowie największych polskich przedsiębiorstw, artyści i ludzie wolnych zawodów. Nie brakuje wśród nich również naukowców. Celem projektu jest uruchomienie potencjału tkwiącego w środowisku absolwentów Uczelni oraz włączenie najwybitniejszych z nich do procesu dydaktycznego oraz budowania relacji z otoczeniem. Stworzona została również unikalna oferta oparta na kapitale rynkowym tych relacji.

 

absolwent vip

 

W pierwszym etapie, w roku akademickim 2013/2014, uruchomiono proces mentoringu dla kilkudziesięciu najzdolniejszych studentów Uniwersytetu wraz z rozpoczynającym się. Wyłonieni studenci zostali objęci opieką i wsparciem na czas trwania studiów magisterskich mogąc czerpać z doświadczeń zawodowych menedżerów. Wyłonieni zostali mentorzy z grona „absolwentów sukcesu” piastującymi obecnie kierownicze stanowiska w sferze działalności gospodarczej, społecznej i artystycznej. Ponadto uruchomiony zostanie proces przygotowań Kongresu Uniwersytetu Łódzkiego związanego z obchodami 70-lecia utworzenia UŁ w maju 2015 r.

strona www

 

Zobacz także: