fundusz-innowacyjnej-edukacji-logoFundusz Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego powstał w celu stymulowania prorynkowych zmian na Uczelni. Środki gromadzone w oparciu o umowy partnerskie z wiodącymi firmami kierowane są do najbardziej twórczych i kreatywnych pracowników oraz studentów, jak też na inicjatywy służące podnoszeniu miękkich kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, zarówno pracownikom, jak i studentom.

Ze środków funduszu finansowane są warsztaty i programy stymulujące aktywność studentów,  wprowadzanie atrakcyjnych form zajęć przez wykładowców oraz rozwój koordynatorów wydziałowych ds. współpracy z pracodawcami i biznesem.

Władze Uczelni zachęcają do współpracy z Funduszem wiodące firmy z regionu, ale także krajowe i międzynarodowe dostrzegające korzyści we wspieraniu jednej z wiodących polskich uczelni wyższych.  Firmy wspierające Fundusz posługują się tytułem Partnera Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, który do tej pory uzyskało już dwadzieścia zarówno dużych konsorcjów jak i małych i średnich przedsiębiorstw.