Jednostki Uniwersytetu powołane w celu nawiązywania i rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni:

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Centrum Transferu Technologii UŁ
Fundusz inwestycyjny StartMoney
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego „Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii”

 

 

Jednostki UŁ podejmujące współpracę z otoczeniem na zasadzie świadczenia usług komercyjnych:

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
Pałac Alfreda Biedermanna