Centrum Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź
tel. 42 635 41 76  |   42 635 41 67
e-mail: pracodawcy@uni.lodz.pl

 

Zespół

 

dr Dariusz Koperczak
Dyrektor
Centrum Współpracy z Otoczeniem
e-mail: koperczak@uni.lodz.pl  | tel. 693 636 491

Przemysław Fabjanowski
Z-ca Dyrektora
Centrum Współpracy z Otoczeniem
e-mail: przemyslaw.fabjanowski@uni.lodz.pl  | tel. 516 165 090

Krzysztof Wolski
Doradca Rektora
ds. współpracy z pracodawcami
e-mail: wolski@laser.net.pl

 

Biuro Karier

Maria Nowicka
Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami
e-mail: maria.nowicka@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Katarzyna Skonieczna
Doradca zawodowy
e-mail: katarzyna.skonieczna@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Jakub Jaśniewicz
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
e-mail: jakub.jasniewicz@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

 

Projekt Kreator Kariery

Natalia Bocian-Trędowicz
Koordynator Projektu KreaTOR Kariery
tel: 42 665 53 93
e-mail: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl

Agata Matuszewska

Specjalista ds. przedsiębiorczości
e-mail: agata.matuszewska@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal
Doradca zawodowy
e-mail: joanna.muzal@uni.lodz.pl
tel. 42 665 5394

Joanna Stompel

Coach kariery
tel: 42 665 53 94
e-mail: joanna.stompel@uni.lodz.pl

Jędrzej Szynkowski
Doradca zawodowy
tel: 42 665 53 94
e-mail: jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl

Remigiusz Żulicki
Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
e-mail: remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

 

 

 NASZA SIEDZIBA