Zielone porozumienie o współpracy

Województwo Łódzkie będzie współpracowało z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Porozumienie zostało podpisane przez Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego,Dorotę Ryl, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską, dziekan Wydziału BiOŚ UŁ. 

Podczas spotkania zainaugurowano również działalność Rady Biznesu przy Wydziale BiOŚ, w której zasiadać będzie przedstawiciel Województwa Łódzkiego. Deklaracja współpracy pomiędzy województwem a uczelnią będzie się opierać przede wszystkim na wymianie informacji pomiędzy WŁ a pracownikami naukowymi, pozyskiwaniu partnerów do wspierania działalności badawczo-dydaktycznej, współpracy z centrami naukowymi oraz możliwości realizacji wspólnych badań. Ponadto porozumienie zakłada współdziałanie na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspierania społecznej odpowiedzialności w regionie. 

W spotkaniu inaugurującym udział wzięli przedstawiciele wszystkich sygnatariuszy porozumienia o współpracy. Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego są to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarząd Wodociągów i Kanalizacji, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Instytut Włókiennictwa oraz liczne przedsiębiorstwa, głównie z branży kosmetycznej i chemicznej z całego kraju.

Po uroczystym powitaniu przedstawicieli instytucji tworzących Radę Biznesu przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela przedstawiono prezentację na temat zakresu działalności Wydziału BiOŚ i celów postawionych przed powstałą Radą Biznesu. Następnie zaproszeni goście, w tymTomasz Łysek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy. Spotkania Rady będą odbywać się cyklicznie.