Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ wzmacnia szanse na rynku pracy absolwentom

Wydział Nauk o Wychowaniu w ramach projektu „Edukacja- Regiony-Regionalizacja…”, który jest realizowany z funduszy unijnych, uruchomił blok warsztatów z doradztwa zawodowego dedykowanych dla studentów oraz absolwentów tegoż wydziału.

Tematyka warsztatów z udziałem trenerów, doradców zawodowym obejmowała zagadnienia z zakresu planowania kariery zawodowej, analizowania predyspozycji zawodowych, skutecznych metod poszukiwania pracy, przygotowania się do procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej.
Tego typu inicjatywy, czynią absolwentów UŁ bardziej świadomi realiów jakie wyznacza obecny rynek pracy. Dzięki uczestnictwu w nich jeszcze jako studenci, mogą się lepiej przygotować do wymagań, które będzie im stawiał przyszły pracodawca.

Więcej:

http://www.wnow.uni.lodz.pl/doc/wrp/4lipca2013.pdf