Współpraca UŁ z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

11 kwietnia br. o godz. 10.00 w Pałacu Biedermanna została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Współpraca w dziedzinach edukacji, promocji i nauki – to tylko niektóre obszary, które będzie obejmowało porozumienie.

Umowa stworzy szerokie pole do współdziałania w wielu aspektach. Planowane jest upowszechnienie wiedzy, historii i działalności Policji wśród społeczności akademickiej. Konsultacje wybranych programów nauczania, transfer wyników badań naukowych mają na celu zacieśnienie relacji między jednostkami. Istotną częścią realizacji umowy będą praktyki studenckie w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. UŁ dodatkowo udzieli wsparcia na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

wspolpraca-policja

Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Umowa ta doprecyzowuje współpracę, która trwa od lat. Stawia ona przed nami nowe wyzwania. – powiedział Rektor Antoni Różalski. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wskazał, że policja pragnie nadążać za zmieniającymi się czasami, chce być nowoczesna, a współpraca z UŁ w tym pomoże.

Do współpracy w realizacji umowy zaproszone są wszystkie jednostki Uniwersytetu, a w szczególności: Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Centrum Współpracy z Otoczeniem, Centrum Promocji oraz wydziałowi pełnomocnicy ds. promocji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Koordynatorem porozumienia ze strony UŁ będzie dr Wojciech Marciniak (Instytut Historii UŁ).

Inicjatorem porozumienia jest Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Źródło: Centrum Promocji UŁ