Wspieramy myślenie kreatywne już od podstawówki

Uniwersytet Łódzki był jednym ze sponsorów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół STO przy ul. Czerwonej w Łodzi, którzy po raz kolejny zabłysnęli w konkursie Odyseja Umysłu i jako Mistrz Polski, wzięli udział w 34. Finałach Światowych w USA w Michigan State University. W swojej kategorii wiekowej rywalizowali z 64. drużynami zajęli 5. miejsce.
Odyseja Umysłu to stworzony przez Amerykanów międzynarodowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który stawia sobie za cel rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia u młodych ludzi, zachęcając do rozwiązywania problemów rozbieżnych (mających wiele rozwiązań), czyli takich, z którymi zwykle spotyka się każdy człowiek w zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Drużyny składają się z maksymalnie siedmiorga zawodników oraz trenera, a współzawodniczą w czterech grupach wiekowych.
Dzięki temu, że projekt jest nie tylko zorientowany na końcowy efekt, ale także na proces, młodzież uczy się perspektywicznie planować i zarządzać czasem, współpracować w zespole, podejmować decyzje i związane z nimi ryzyko.
Odysei Umysłu w Polsce od 8 lat patronuje Minister Edukacji Narodowej.
Więcej informacji: