Uniwersytet Łódzki z sesją plenarną na EFG Łódzkie 2017

W dniach 16-17 października już po raz dziesiąty Łódź stanie się gospodarczą stolicą Polski. W tych dniach odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze  Łódzkie 2017. Uniwersytet Łódzki został Partnerem jubileuszowej edycji tego wydarzenia, organizowanego przez Województwo Łódzkie we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest szeroko pojęta „internacjonalizacja”.

O wyzwaniach ery fintech i przyszłości sektora bankowego podczas sesji plenarnej wieńczącej całe Forum (Finanse 3.0. Sektor bankowy wobec wyzwań ery fintech) dyskutować będą wybitni absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, eksperci w dziedzinie finansów i nowoczesnej bankowości. Globalna rewolucja cyfrowa wywiera coraz większy wpływ na banki. Wiele z nich jest zaawansowanych technologicznie (niektóre polskie banki są nawet liderami w tym zakresie – laureatami światowych konkursów innowacyjności). Z reguły jednak banki nie patrzą na postęp technologii integralnie, systemowo, tworząc raczej pewne enklawy dla różnych działów usług. Firmy fintech mają w tym zakresie przewagę nad bankami, zwłaszcza w dziedzinach nie w pełni poddanych regulacji, opartych na otwartych standardach. W pewnej mierze pozwala to przezwyciężyć tendencję do tworzenia zamkniętych „ekosystemów”, wiążących klienta z jedną tylko platformą usługową. Firmy fintech potrafią elastycznie, szybko i zwinnie przechwytywać wartość z nowych technologii i przekształcać je w nowe usługi, których życzą sobie ich klienci.

Wśród prelegentów sesji plenarnej pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego m.in. Jarosław Kroc – Prezes Zarządu Accenture Polska, prof. Witold Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC, prof. Monika Marcinkowska – Dyrektor Instytutu Finansów UŁ czy
Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu mBank S.A. Dyskusję poprowadzi Robert Stanilewicz - dziennikarz ekonomiczny.

Organizowane w Łodzi Europejskie Forum Gospodarcze stało się  tradycyjnym już miejscem wymiany doświadczeń właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku. Jest wydarzeniem, które promuje innowacje w biznesie oraz integruje środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe. Atmosfera Europejskiego Forum Gospodarczego to kilkadziesiąt spotkań i dyskusji, sesje plenarne, panele dyskusyjne, salony branżowe, ponad 2200 uczestników, wiele spotkań biznesowych typu B2B i niezliczona ilość nawiązanych rozmów o współpracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plenarnej pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego i całym wydarzeniu. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Pełny program Forum oraz rejestracja na www.forum.lodzkie.pl.

Kontakt

Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź
tel. 42 635 41 76  |   42 635 41 67
e-mail: pracodawcy@uni.lodz.pl