Uniwersytet Łódzki Uczelnią Liderów 2013!

W programie wzięło udział 108 uczelni wyższych z całego kraju. Uniwersytet Łódzki – wśród 11 innych – otrzymał także specjalne wyróżnienie „PRIMUS” dla placówek, które w procesie certyfikacji uzyskały największą ilość punktów.
W programie „Uczelnia Liderów”, który w tym roku odbywał się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Decyzja o przyznaniu wyróżnienia podjęta została przez niezależnych recenzentów na podstawie m.in.: danych przekazanych w raporcie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, informacji środowiskowych oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych środowisk studenckich.