Sukces UŁ – dofinansowanie dla nowych projektów!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ogłosiła wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zgłaszanych przez polskie uczelnie wyższe. Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, złożyły 8 projektów, z czego aż 6 zostało zaakceptowanych do realizacji (najwięcej spośród wszystkich uczelni wnioskujących)!

Lista zaakceptowanych projektów UŁ:

  • EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
  • Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii (Wydział Chemii)
  • Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (Wydział Filologiczny)
  • Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia – innowacyjne studia magistererskie (Wydział Nauk Geograficznych)
  • Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
  • Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim. (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

 

Zobacz także:

komunikat o wynikach naboru na stronie FSS

lista rankingowa projektów zatwierdzonych do finansowania