ul. Narutowicza 68
90-131 Łódź
tel. 42 635 41 76
e-mail: pracodawcy@uni.lodz.pl

Karolina Lipa
Kierownik obsługi klienta oddziału Santander Universidades
Bank Zachodni WBK

Placówka Relacyjna Santander Universidades
Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl