Studia dla menedżerów – dni otwarte Executive MBA

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania po raz pierwszy w tym roku otworzyło swoje drzwi przed zainteresowanymi udziałem w XVII edycji programu Executive MBA. Menadżerowie chcący podjąć studia w PAM Center mogli uzyskać informacje na temat Programu Executive MBA, a także porozmawiać z jego wykładowcami, absolwentami i organizatorami.

Polsko-Amerykańskie studia Executive MBA w PAM Center to oferta studiów podyplomowych dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą w systematyczny sposób poszerzać wiedzę i praktyczne umiejętności oraz skonfrontować posiadane doświadczenia z najnowszymi trendami zarządzania. Program łączy solidną wiedzę profesjonalną z praktyką kierowania przedsiębiorstwami w kraju i na świecie. Ukierunkowanie na naukę poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku, praktyczne ćwiczenia oraz gry symulacyjne oferuje uczestnikom możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki. Zajęcia prowadzone są przez kadrę Uniwersytetu Łódzkiego i uczelni partnerskiej,notowanej wysoko w światowych rankingach szkół biznesu, R.H. Smith School of Business, University of Maryland oraz uznanych praktyków biznesu i trenerów. Patronem wydarzenia jest MBAportal.pl.

Studia MBA na UŁ:
www.pam.uni.lodz.pl