Santander Universidades / Programy Globalne 2013

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnych programach dostępnych dla pracowników, studentów oraz absolwentów naszej Uczelni w ramach PROGRAMU SANTANDER UNIVERSIDADES.

Kontakt dla zainteresowanych w UŁ:
Dr Maciej Kozakiewicz
Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ
E-mail: maciejko@uni.lodz.pl
tel. 42 6354176, 607444242

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT, LA – PROGRAM W30

Dla kogo: Program dedykowany jest rozwojowi kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych w Administracji uczelni wyższych. Wiek
uczestniczek: 35-45 lat.

Termin: 10-12 czerwca 2013.

Termin składania aplikacji: 15 marzec 2013.

Lokalizacja: Los Angeles, CA, USA

Informacja na temat kosztów: Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczelnia wysyłająca zapewnia uczestniczkom transport do/z UCLA, Los Angeles.

Dodatkowe wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Grupa Santander / Bank Zachodni WBK wspólnie z UCLA Anderson Executive Education zapraszają kobiety pracujące na stanowiskach kierowniczych w Administracji uczelni wyższych do udziału w programie W30 mającego na celu rozwój zawodowy oraz rozszerzenie zasięgu odpowiedzialności w realizacji pełnionych funkcji menedżerskich. Celem uruchomienia programu jest wzmocnienie relacji sieci Uczelni Partnerskich Programu Santander Universidades w Polsce i na świecie poprzez wsparcie przez Grupę Santander oraz Bank Zachodni WBK kobiet w rozwoju zawodowym i poszerzaniu horyzontów. Dzięki udziałowi w programie uczestniczki otrzymają narzędzia oraz wiedzę potrzebną do rozwoju umiejętności przywódczych oraz stylu zarządzania.

Najważniejsze zagadnienia:

  * Podstawy zarządzania
* Obycie w organizacji
* Myślenie zorientowane na przyszłość
* Biegłość zawodowa
* Mentoring oraz Networking
* Style przywództwa

Cele programu:

Absolwentki programu po jego ukończeniu:

  * Posiądą unikalne umiejętności i doświadczenie niezbędne do efektywnego przywództwa i przewagę w rozwoju zawodowym
* Rozwiną samoświadomość własnych mocnych stron i poznają różne style przywództwa
* Wzmocnią świadomość umiejętności niezbędnych do zarządzania organizają
* Zbudują własną sieć networkingu z pozostałymi uczestniczkami programu oraz zbudują plan rozwoju osobistego i mentoringu.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na
stronie: www.anderson.ucla.edu/executive-education/santanderW30 [1]

Zaakceptowane przez Uczelnię uczestniczki powinny złożyć aplikacje na powyższej stronie.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA – CIBER INSTITUTE PROGRAM

Dla kogo: Program dedykowany jest nauczycielom akademickim nauczającym języków obcych (rodzaj lektoratu nie ma znaczenia) posiadających niewielką wiedzę biznesową.

Termin: 9-14 czerwca 2013.

Termin składania aplikacji: 15 marzec 2013.

Lokalizacja: Philadelphia, PA, USA

Informacja na temat kosztów: Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczelnia wysyłająca zapewnia uczestniczkom transport do/z Filadelfii.

Dodatkowe wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Najważniejsze zagadnienia:

  * Podstawy biznesu
* Metodologia nauczania języka biznesowego (obcego)
* Tworzenie programów nauczania biznesowego języka obcego

Celem programu jest edukacja i rozwój nauczycieli akademickich nauczających języków obcych w kierunku wypracowania metod i narzędzi budowania programów nauczania biznesowego języka obcego.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na
stronie:

ZAAKCEPTOWANE PRZEZ UCZELNIĘ UCZESTNICY POWINNY ZŁOŻYĆ APLIKACJE NA POWYŻSZEJ STRONIE.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA – GLOBALIZATION FOR TRENDLAB PROGRAM:
REDUCING POVERTY & INEQUALITY

Dla kogo: Program dedykowany jest nauczycielom akademickim i badaczom uczelni należących do Programu Santander Universidades zorientowanych w swojej pracy na rozwiązywaniu globalnych problemów świata, szczególnie ubóstwa.

Termin: 8-12 kwietnia 2013 (warsztaty i konferencja).

Termin składania aplikacji: 1 marzec 2013.

Lokalizacja: Philadelphia, PA, USA

Informacja na temat kosztów: Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczelnia wysyłająca zapewnia uczestniczkom transport do/z Filadelfii.

Dodatkowe wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Celem programu jest praca warsztatowa oraz konferencja na temat najważniejszych aspektów biedy i nierówności przejawiających się na różne sposoby. Prezentującymi będą uczeni i twórcy regulacji z wiodących uniwersytetów na świecie, think tanków oraz innych organizacji.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na
stronie: http:/lauder.wharton.upenn.edu/conference/index.html [2]

Zaakceptowane przez Uczelnię uczestnicy powinny złożyć aplikacje na powyższej stronie.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT, LA – PROGRAM W50

Dla kogo: Program dedykowany jest ABSOLWENTKOM UCZELNI należących do programu Santander Universidades z potencjałem do pełnienia najwyższych funkcji menedżerskich (zarządy, rady nadzorcze etc.).
Wiek uczestniczek 35-45 lat z bogatym doświadczeniem biznesowym. Uwaga:
program nie jest kierowany do pracowników Uczelni.

Termin: 16-21 czerwiec 2013.

Termin składania aplikacji: 1 marzec 2013.

Lokalizacja: Los Angeles, CA, USA

Informacja na temat kosztów: Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Uczelnia wysyłająca lub obecny pracodawca uczestniczki zapewnia transport do/z UCLA, Los Angeles.

Dodatkowe wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Celem programu jest rozwój profesjonalistek z bogatym doświadczeniem biznesowym i potencjałem do pełnienia funkcji menedżerskich najwyższego szczebla.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na
stronie: http://www.anderson.ucla.edu/x34186.xml [3]

Zaakceptowane przez Uczelnię uczestniczki powinny złożyć aplikacje na powyższej stronie.

Bank Zachodni WBK:  WWW.bzwbk.pl

Santander Universidades:

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/Santander-Universities-/Santander-committed-to-Higher-Education.html