Rozwój współpracy z firmą Ericpol

Uniwersytet Łódzki zacieśnia dotychczasową współpracę z firmą Ericpol, Partnerem Innowacyjnej Edukacji UŁ. Studenci kierunków informatycznych uczestniczą w Ericpol Summer School – intensywnym kursie z języka C++ organizowany przez firmę.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu od 8. lipca do 1. sierpnia. Program kursu zakłada zarówno wykłady teoretyczne, jak i praktyczne prace domowe realizowane samodzielnie.

Jest to kolejna forma współpracy naszej Uczelni z firmą Ericpol, która dzięki temu może pozyskiwać najbardziej dynamicznych i kreatywnych studentów i nawiązywać z nimi współpracę już podczas trwania ich procesu edukacji.