Ruszyła rekrutacja: Projekt Mentorski – Absolwent VIP UŁ

 

absolwent vipRealizowany w ramach Programu Absolwent VIP projekt mentorski skierowany jest do najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego, których celem jest dążenie do nieustannego rozwoju osobistego i zawodowego pod kątem oczekiwań współczesnego rynku pracy. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów – ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, już po raz drugi będą wspierać studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazywać najnowsze trendy i kierunki rozwoju kariery zawodowej. Mentorami w II edycji będą absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdobyli ponadprzeciętne doświadczenie życiowe i zawodowe.

W kolejnej edycji studenci będą wskazywać preferowanych mentorów a mentorzy będą mieli możliwość wybrania spośród studenckich aplikacji tej, która w ich ocenie najlepiej spełniać będzie kryteria twórczej współpracy.

Mentorzy 2014/2015 Formularz aplikacyjny

Więcej informacji: www.absolwentvip.uni.lodz.pl