Programy Globalne Santander Universidades 2013

Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, do którego należy także nasza Uczelnia, zaprasza młodych naukowców, tj. pracowników naukowych, którzy uzyskali tytuł naukowy doktora nie później niż 7 lat temu, do udziału w programie Brown International Advanced Research Institutes (BIARI) organizowany przez Brown University oraz Grupę Santander.
 
W terminie 8-22 czerwca 2013 roku uczestnicy programu będą pracować warsztatowo w 4 grupach roboczych:
 
- Populacja i Rozwój: nowe podejście do rozwiązania problemów globalnych,
- Teatr i społeczeństwo obywatelskie,
- 35 lat postępów w badaniach nad HIV/AIDS – zmiany dla kobiet,
- Gospodarka wodna, energetyczna oraz zarządzanie informacjami cyfrowymi na Globalnym Południu.
  
Program w całości sponsorowany jest przez Santander Universidades.

Kandydatury zawierające CV oraz esej na jeden z czterech powyższych tematów w języku angielskim, należy zgłaszać do:
 
Macieja Kozakiewicza na adres pracodawcy@uni.lodz.pl (dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 635 41 76 lub 635 41 67)
do dnia 11 stycznia 2013 roku włącznie.
 
Złożenie aplikacji do udziału w programie BIARI będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani 14 stycznia. Termin składania aplikacji na oficjalnej stronie programu: 15 styczeń 2013. Jedna osoba może złożyć aplikację tylko do jednej grupy roboczej.
 
Szczegółowe informacje o programie BIARI: http://brown.edu/about/administration/international-affairs/biari/
 
Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/Santander-Universities-/Santander-committed-to-Higher-Education.html
oraz http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/santander-universidades/santander-universidades.html