Program Rozwoju Ekspertów w Technologii

Czekamy na osoby, które mają ambicję, by stać się ekspertami w zakresie infrastruktury teleinformatycznej i chcą uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne. Technology Experts Development Programme (Program Rozwoju Ekspertów w Technologii) to program globalny skierowany do studentów ostatnich lat lub absolwentów kierunków związanych z IT. Program rozpoczyna 2-miesięczne szkolenie prowadzone przez renomowane firmy technologiczne, po którym mają miejsce dwie 9-miesięczne rotacje. Po programie oferujemy pracę w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku na stanowiskach specjalistycznych. Citi stwarza możliwości specjalizacji w takich obszarach jak: Unix, Wintel, Cloud, WHG MIddleware, Data Base, Storage for Distributed Platforms i pozwala działać globalnie – zarządzać infrastrukturą IT składającą się z ponad 7000 serwerów oraz blisko 9000 baz danych.
Aplikacje można składać do 30 czerwca wysyłająć CV na adres: student@citi.com
Czas trwania Programu: 20 miesięcy

Więcej informacji:

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/11681.htm