Prof. Włodzimierz Nykiel ponownie Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 26 marca 2012 roku odbyły się wybory na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Włodzimierz Nykiel był jedynym zgłoszonym kandydatem do pełnienia funkcji Rektora w kadencji 2012-16. Uprawnionych do głosowania było 200 elektorów. W głosowaniu wzięło udział 190 elektorów, podczas głosowania oddano 188 ważnych głosów. Głosów popierających kandydaturę prof. Włodzimierza Nykiela było 171.

W dniu 2 kwietnia elektorzy studenci i doktoranci spotkają się z Rektorem-Elektem w celu uzyskania zgody większości z nich dla kandydatury osoby proponowanej na stanowisko prorektora ds. studenckich. Wybory prorektorów odbędą się w dniu 16 kwietnia 2012 roku o godz. 14.00 w Auli im. W. Szuberta przy ul. Lindleya 5a.