Prestiżowy order dla profesora UŁ – Francuski Order Palm Akademickich

Profesor Tomasz Domański, który obecnie piastuje funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, od 1993 r. jest kierownikiem Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA (studia podyplomowe w j. polskim i francuskim), prowadzonych we współpracy partnerskiej z Institut d’Administration des Entreprises, Uniwersytetu Lyon III, które od 20 lat służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. Pan Profesor w czasie wieloletniej kariery zawodowej dbał nie tylko o rozwój kontaktów między polskimi i francuskimi ośrodkami akademickimi, ale także biznesowymi.

Piotr Domański

Francuskie Palmy Akademickie

Odznaczenie zostało ustanowione przez Napoleona w 1808 roku. Obecnie Order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. Palmy Akademickie to jedno z trzech, oprócz Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi, najwyższych odznaczeń francuskich.

Więcej:
http://www.ambafrance-pl.org/Wreczenie-wysokich-francuskich