„PRAKTYKI BEZ BARIER” w Banku Zachodnim WBK

Program „Praktyki bez barier” to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Odbycie praktyk w BZ WBK to możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzenia się w zawodowym środowisku. Zachęcamy do kontaktu z poniżej wymienionymi osobami w celu uzyskania niezbędnych informacji dot. programu praktyk oraz zgłaszania się do odbycia stażu w banku BZ WBK.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za program ze strony Banku Zachodniego WBK:

Agata Ciesiołka
Zespół Strategii Jakości Obsługi
Tel. 61 850-3095
Agata.ciesiolka@bzwbk.pl

Zuzanna Zachmann
Departament Partnerstwa Biznesowego
Tel. 61 850-3124
Zuzanna.zachmann@bzwbk.pl