Płatne staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki!

Rozpoczął się nabór projektu „Nauka dla biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego”, w ramach którego studenci mogą odbyć płatne staże w firmach związanych z kierunkiem studiów. Projekt obejmuje około 60 studentów informatyki po 2 roku studiów licencjackich i ze studiów uzupełniających, oraz około 60 studentów matematyki po 2 roku studiów licencjackich i ze studiów uzupełniających. Staże trwają 3 miesiące i w bieżącej edycji muszą zakończyć się do 30 czerwca 2015 r. W ramach stażu, studenci otrzymywać będą comiesięczne stypendium w wysokości 2160 zł, firma w której będą odbywać staż otrzymuje 1000 zł za każdego studenta, który znajduje się pod jej opieką.

Studenci mogą wybrać firmę w której chcą odbyć staż z listy firm, które zgłosiły swój udział w projekcie, ale za zgodą kierownika projektu mogą też odbyć staż w firmie spoza listy. Dzięki temu założeniu, z projektu mogą też skorzystać studenci które aktualnie odbywają staże związane z kierunkiem studiów.

 

Szczegółowe informacje na stronie projektu, informacja dla studentów tutaj, lista firm w których studenci mogą odbywać staże znajduje się tutaj.