PGE Giganty Mocy z UŁ

W wyniku porozumienia, Katedra Modelowania Procesów Nauczania na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ objęła patronat naukowy nad nowoczesną, interaktywną ekspozycją PGE Giganty Mocy, upowszechniającą wiedzę z zakresu fizyki, termodynamiki oraz energetyki.

„Mając świadomość, że w przekazywaniu tak trudnych treści edukacyjnych, najważniejsza jest forma ich przekazu, dołożymy wszelkich starań, aby pomóc wspólnie stworzyć nową jakość w dziedzinie popularyzacji nauki, edukacji naukowej i technicznej społeczeństwa” – zapewnia Pani Profesor Anna Urbaniak-Kucharczyk, Dziekan WFiIS UŁ.

Głównym sponsorem przedsięwzięcia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Więcej o PGE Giganty Mocy