Nowe programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do końca września br. potrwa nabór wniosków uczelni do dwóch nowych programów prowadzonych przez resort nauki. W ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców (UMW) oraz Akademickiego Centrum Kreatywności (ACK) ministerstwo dysponuje budżetem w wysokości 4,5 mln zł.

Akademickie Centrum Kreatywności Uniwersytet Młodych Wynalazców

 

UMW to program zmierzający do zacieśniania współpracy pomiędzy szkołami a uczelniami. Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych będą mogli współpracować z kadrą akademicką, prowadzić badania naukowe, czy korzystać z laboratoriów.

Działania ACA mają koncentrować się na kształceniu studentów (przyszłych nauczycieli), w szczególności na zdobywaniu umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, radzenie sobie z konfliktami, zarządzanie zespołowe, czy nabywanie zdolności kierowniczych.

Program zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015.

Więcej na: www.nauka.gov.pl/akademickie-centrum-kreatywnosci
Więcej na: www.nauka.gov.pl/uniwersytet-mlodych-wynalazcow