Nowe kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania UŁ przygotował cztery nowe kierunki studiów podyplomowych, poszerzające kompetencje zawodowe.

studia_podyplomowe_wz940x310

Corporate Wellness i holistyczne przywództwo – to studia uczące zachowania kultury pracy w oparciu o holistyczne patrzenie na pracownika, na realne możliwości jego organizmu, na postrzeganie jego życia prywatnego i zainteresowań jako wspomagających wydajność, a nie przeszkadzających w dążeniu do realizacji celów zawodowych. Jednym z wykładowców jest aktor Robert Moskwa, który od 30 lat trenuje karate shotokan i opracował autorski program fizjologicznego podejścia do  kariery. Kierunek powstał przy współudziale Instytutu Joanny Delbar. Szczegóły tutaj.

Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce – to studia mające przede wszystkim budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Absolwenci Studiów uzyskują m.in. certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW” wystawiany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW), a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów. Studia podyplomowe realizowane przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW). Szczegóły tutaj.

Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej – kierunek przeznaczony jest nie tylko dla pracowników administracji publicznej, ale dla wszystkich audytorów wewnętrznych, odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej. Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują m.in.: Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej, prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych, oraz bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW, w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku koordynatora kontroli zarządczej. Więcej informacji tutaj.

Property Manager-Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji, a także rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem i usługami infrastrukturalnymi. Podczas studiów będzie można uzyskać wiedzę m.in. na temat nowelizacji przepisów prawa budowlanego, reagowania w sytuacjach kryzysowych, wdrażania nowości technologicznych czy identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Po zaliczeniu słuchacz otrzymuje certyfikat „Innowacyjny Property Manager” lub „Property Manager – Green Solutions” wydawane przez Polish Academy of Certification in Facility Management (PACFM) z siedzibą w Łodzi przy współpracy z firmą ATHENA i UŁ. Szczegóły tutaj.

Rekrutacja na wszystkie kierunki potrwa do 30 września br. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania na stronie: http://podyplomowe.wz.uni.lodz.pl