Nominacja projektu Uniwersytetu Łódzkiego – „Kapitalne Pomysły”

 

„Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – Akronim D-RIM SH” – to nazwa projektu mającego na celu wsparcie stypendialno-szkoleniowe 45 doktorantów z UŁ. Projekt został zgłoszony do konkursu „Łódzkie Promuje Kapitalne Pomysły” organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Jeśli projekt zwycięży, doktoranci otrzymają stypendia w wysokości 3000 zł przyznane na okres 20 miesięcy, przejdą szkolenia z zakresu polityki regionalnej, komercjalizacji wiedzy i doradztwa zawodowego. Ponadto 5 doktorantów będących pracownikami UŁ będzie mogło odbyć dwumiesięczny staż i otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 2 000 zł
W pierwszym etapie konkursu decydujące znaczenie mają głosy internautów.

Więcej na:
www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/ankieta/ankieta_pokl_projekt