”Młodzi W Łodzi – Mam Pomysł Na Startup”

Uniwersytet Łódzki Partnerem Strategicznym konkursu ”Młodzi W Łodzi – Mam Pomysł Na Startup”

Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup, to konkurs ukierunkowany na innowacyjne projekty zarówno naukowe, technologiczne jak i kreatywne/artystyczne we wczesnej fazie rozwoju. Najlepiej rokującym osobom/zespołom zapewniany jest dostęp do szkoleń, doradztwa, opieki mentorskiej ze strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli funduszy VC.

Do konkursu można zgłaszać zarówno projekty, usługi zmieniające świat globalnie, jak i te mniejsze, nowatorskie wpisujące się w potrzeby lokalnego rynku. Ideą Konkursu jest łączenie młodego biznesu różnych środowisk z potencjalnymi kontrahentami oraz inwestorami. Konkurs, to przestrzeń dla networkingu pomiędzy młodym i dojrzałym biznesem oraz szansa na zdobycie kapitału na start lub rozwój firmy.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Możliwość pracy z mentorem, znalezienia inwestora dla realizacji własnego projektu oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych to główne zalety konkursu. Każdy zgłoszony projekt zostanie poddany wnikliwej ocenie ze strony ekspertów.

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby od 18 roku życia oraz początkujące firmy (działające nie dłużej niż 12 m-cy).

PROFITY

Mentoring

W biznesie warto uczyć się na cudzych… sukcesach!

W myśl tej zasady zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do wiedzy doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów oraz możliwość wymiany pomysłów, otrzymanie porady, czy nawiązanie współpracy. Aby mentoring przyniósł oczekiwane efekty, spotkania muszą odbywać się regularnie, a podczas nich obie strony powinny być w pełni zaangażowane, omawiać postępy i wyznaczać cele dalszego rozwoju.
Celem jest wytworzeniu realnej więzi między Mentorem a Uczestnikiem, wierząc, że Mentorzy oraz ich Podopieczni będą postępować zgodnie z  Konkursowym Kodeksem Mentoringu.
Doboru par Mentor – Uczestnik, dokonuje Organizator konkursu, biorąc pod uwagę preferencje uczestnika wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenia

Praktycy biznesu nauczą, jak stworzyć model biznesowy, jak zyskać i utrzymać klientów.
Oferujemy możliwość wyboru zajęć, najbardziej dostosowanych do potrzeb.

Networking

Spotkanie młodych przedsiębiorców oraz nawiązanie relacji z doświadczonymi menedżerami. Lista wydarzeń towarzyszących Konkursowi dostępna jest w kalendarzu.

Nagrody

Do wygrania nagrody finansowe, rzeczowe oraz usługi świadczone na rzecz firmy ufundowane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz Sponsorów Konkursu.

Kapitał

Możliwość prezentacji projektu przed inwestorami. VC speed dating odbędzie się 18 października w ramach dużej Konferencji  o charakterze TEDowym. Pełna lista zaproszonych funduszy będzie dostępna już wkrótce.
Jest to element dodatkowego wsparcia dla Uczestników Konkursu niezwiązany z przyznawaniem nagród.

Promocja

Wsparcie marketingowe dla realizowanych projektów.

 

WAŻNE TERMINY

1 – 22 kwietnia – przyjmowanie zgłoszeń

23 – 28 kwietnia – wybór projektów zakwalifikowanych do II etapu

10 maja – warsztaty z mentoringu (zajęcia obligatoryjne dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do dalszego udziału w Konkursie)

11 maja –  networking z Mentorami, wykład: Greg Albrecht

14 maja – 18 października – mentoring, szkolenia, doradztwo

2 października – Kapituła Konkursu – prezentacja projektu w formie pitchu

8 – 14 października – Internetowy Plebiscyt  na najciekawszy projekt biznesowy

18 października – VC speed dating

18 października – ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie nagród laureatom

 

Źródło: Młodzi w Łodzi