Łódzkie Eureka

Miasto Łódź ogłasza kolejną edycję konkursu na wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2011 r. 

Wyróżnienia honorowe Łódzkie Eureka przyznawane są przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi na uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na załączonym formularzu do 24 lutego 2012 r. do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi (90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, pok. 309 lub 407, tel. 638-47-66, 638-58-19).

 

Informacje nt. konkursu można również znaleźć na stronie UMŁ:http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzkie_eureka/