Kurs prawny „Prawo w praktyce małych i średnich przedsiębiorców”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, na Wydziale Prawa i Administracji organizowany jest kurs prawny „Prawo w praktyce małych i średnich przedsiębiorców”.
Jest on skierowany do właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, w tym do osób niemających wykształcenia prawniczego, jak również do osób odpowiedzialnych w firmie za różne aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa.Co jest istotne, w kursie mogą uczestniczyć także osoby posiadające średnie wykształcenie. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników WPIA UŁ oraz zaproszonych specjalistów i praktyków (w tym radców prawnych i adwokatów).

Celem kursu  jest przedstawienie, w przystępny sposób z uwzględnieniem, iż adresaci kursu nie mają zazwyczaj wykształcenia prawniczego, w oparciu o konkretne przykłady i problemy do rozwiązania, zagadnień prawnych z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W ramach kursu szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie często występujących w praktyce przedsiębiorstw problemów wymagających zastosowania przepisów prawnych, a także na aspekty prawne relacji przedsiębiorców z urzędami, organami wymiaru sprawiedliwości, profesjonalnymi pełnomocnikami oraz z innymi przedsiębiorcami (umowy, spory).

Więcej:

http://wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/ogloszenia/item/219-prawo-w-praktyce-ma%C5%82ych-i-%C5%9Brednich-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-kurs