Konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Pełna informacja o konkursie znajduje się na stroniehttp://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011 oraz 2 konkursy na finansowanie projektów badawczych:

HARMONIA, na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Więcej nahttp://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-12-2011 

MAESTRO – na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Więcej na stronie http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2011 Termin składania wniosków: 15 marca 2012 r.