„Inowacje społeczne” – rozdano 23,9 mln. zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu programu „Innowacje Społeczne”, którego  celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wdrażanie efektów prac badawczo-rozwojowych. Kwotę 23,9 mln zł, podzielono w II konkursie między 29 konsorcjów. Realizacja subsydiowanych projektów przyczynia się do stymulowania wzrostu  gospodarczego i szeroko rozumianego rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. NCBiR dofinansował projekty zarówno z obszaru nauk społecznych, jak i nauk inżynieryjnych i technicznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu.

Program „Innowacje społeczne” wspiera organizacje z obszaru nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, a skierowany jest do konsorcjów w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Wśród projektów nagrodzonych w tym roku znajduje się m. in. MEMO – Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze, czy projekt „GeNN-Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości”, którego jednym z wnioskodawców jest fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/