„Ekologiczny magister i doktor”

ekologiczny_magister_i_dokror

WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w II edycji Konkursu o nagrodę Funduszu „Ekologiczny magister i doktor”. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 • Ekologiczny magister,
 • Ekologiczny doktor.

Do Konkursu mogą przystąpić:

 1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:

 • Nauki ekonomiczno-społeczne,
 • Nauki przyrodnicze,
 • Nauki techniczne.

Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

 • Systemy zarządzania środowiskowego,
 • Zrównoważony energia,
 • Smart Cities (Inteligentne Miasta),
 • Ekologia stosowana (sozologia).
 1. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.
  Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł
 • w kategorii „Ekologiczny magister” – przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł,
 • w kategorii „Ekologiczny doktor” – przewiduje się 3 nagrody po 7.500 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 23 października 2015 r. Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Katarzyna Szyposzyńska, tel. 42 663 41 96, e-mail: kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl

Zapraszamy także na stronę WFOSiGW