Ekobiznes – Nowy kierunek studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego została rozszerzona o nowy kierunek studiów – Ekobiznes. Uruchomienie kierunku ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu ekonomii ochrony środowiska. W programie nauczania dużo miejsca poświęcono mikro – i makroekonomii, naukom społecznym jak również naukom przyrodniczym.

Program kształcenia jest odpowiedzią na politykę krajów członkowskich UE, które do roku 2020 chcą zająć się problematyką ekonomii środowiska.

Więcej na: http://www.uni.lodz.pl/promocja/aktualnosci,artykul,2935