Certyfikat Dobra Uczelnia – Dobra Praca dla UŁ

Uniwersytet Łódzki znalazł się na liście 20 wyższych publicznych uczelni wyróżnionych Certyfikatem „Dobra Uczelnia- Dobra Praca”, przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Certyfikacja ma na celu promowanie uczelni, które w sposób szczególny kreują działania na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Najważniejszymi kryteriami niepodgajającymi ocenie były: współpraca jednostek uczelnianych z absolwentami, organizacja krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpraca ośrodków akademickich z pracodawcami, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

Więcej na: http://www.uni.lodz.pl/promocja/aktualnosci,artykul,2926