BRIdge Alfa – 45 mln zł na badania i rozwój

BRIdge Alfa to program mający zwiększyć liczbę komercjalizacji wyników badań prowadzonych w państwowych jednostkach badawczych. Realizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a wspiera je przy tym Startup Hub Poland, Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz Xplorer Fund.  Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców mających doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.

Projekt opiera się na sieci wehikułów inwestycyjnych (są to tzw. „Alfy”), które tworzących ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Poprzez Alfy odbywać się będzie selekcja pomysłów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, które będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off. Oprócz typowego wsparcia na etapie preinkubacji, budżet Alf umożliwia także przetestowanie pomysłu i budowę prototypu, bez konieczności zakładania spółki.

Więcej informacji: strona internetowa NCBiR