Absolwent VIP – nowy projekt Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet uruchomił autorski projekt „Absolwent VIP” i zaprosił do współpracy swoich najsłynniejszych wychowanków, wyróżniających się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Uniwersytet Łódzki, idąc w ślady najlepszych zagranicznych uczelni takich, pragnie umacniać relacje z wybitnymi absolwentami i zachęcić ich do powrotu do macierzystej uczelni poprzez różnorodne wartościowe inicjatywy i wydarzenia.

- Uniwersytet Łódzki to Uczelnia o blisko 70-letniej tradycji opartej na dialogu, swobodzie dyskusji akademickiej oraz przekazywaniu wiedzy. Jedność nauki, dydaktyki, wychowania oraz rozwoju sprawia, że UŁ od lat kształci elity ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, odpowiedzialnych, tolerancyjnych. Naszą największą siłą są wybitni absolwenci – wspólnota budująca tożsamość Uczelni, wspierająca jej tradycję i rozwój, ale także aktywnie działająca na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej
– mówi prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ.

W ramach projektu Uczelnia realizuje m.in. cykliczne spotkania i wykłady eksperckie, a także zjazdy absolwentów. Projekt UŁ zakłada również realizację autorskiego programu mentoringu dla najzdolniejszych studentów. Już od lutego będą oni mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie pod okiem specjalistów – ekspertów największych firm i instytucji współpracujących z uczelnią, będących jej absolwentami, do programu zostali zaproszeni m.in. Roman Forma, wiceprezes ds. finansowych PGE GiEK, Jarosław Kroc – prezes polskiego oddziału Accenture, Konrad Pokutycki – prezes zarządu BSH w Polsce. Pierwszy – symboliczny tytuł „Absolwent VIP” otrzymał  w listopadzie p. Krystian Bestry – dyrektor zarządzający ściśle współpracującej z uczelnią firmy, Infosys BPO Europe. Elitarne grono absolwentów będzie pełnić również role doradców i wspólnie z Partnerami Innowacyjnej Edukacji podejmować dyskusje w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.absolwentvip.uni.lodz.pl

Sponsorem projektu jest wiodąca firma w regionie:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.