Monthly Archive:: Styczeń 2012

Łódzkie Eureka

Miasto Łódź ogłasza kolejną edycję konkursu na wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2011 r. Wyróżnienia honorowe Łódzkie Eureka przyznawane są przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Więcej

Konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Pełna informacja o konkursie znajduje się na stroniehttp://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011 oraz 2 konkursy na finansowanie projektów badawczych: Więcej